Uw zoekopdracht heeft 1107 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, PO/1435528, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56542 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. MBO/16574371, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2019, nr. MBO/16107730, houdende wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de naamswijziging van RMC-regio 25 in bijlage C

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54719 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. VO/16664297 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. VO/9132524, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 (Stcrt. 2019, 38744)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54886 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 september 2019, nr. VO/12966395, houdende vaststelling van het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor het kalenderjaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53832 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021, in verband met correctie van de einddatum afnamen cpe beeldend vmbo en vwo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53647 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 23 september 2019, nummer CvTE-19.01133 houdende wijziging Regeling examenreglement staatsexamens vo 2020 en examenreglement staatsexamens vo BES 2020 in verband met correctie vermelding examenjaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53641 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 september 2019, nr. VO/16557553, houdende wijziging van enkele regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het vaststellen van nieuwe bedragen voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 52471 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2019, nr. MBO-16482412 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo in verband met wijziging van de samenstelling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48306 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (94 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00905 houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens vo en examenreglement staatsexamens vo BES 2020 (Regeling examenreglement staatsexamens vo 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 47405 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap