Uw zoekopdracht heeft 583 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58719 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58718 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (89 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 oktober 2019, nr. PO/FenV/14561352, houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2019–2020 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2019–2020 (Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57499 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 oktober 2019 nr. DUO/OND/ODS-2019/12840 M, houdende aanpassing van een aantal stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met wijzigingen van de gemeentelijke indeling en grenscorrecties met ingang van 1 januari 2019 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57543 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (322 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57195 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 oktober 2019, nr. PO/16556929, houdende de wijziging van de vergoeding van de Commissie beoordeling begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57322 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 11 oktober 2019, nr. PO/F&V/16613275, houdende wijziging van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC in verband met de invoering van de eindtoets voor leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs en leerlingen van scholen of instellingen voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57031 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, PO/1435528, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56542 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. MBO/16574371, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Overig Download icon PDF (336 kB)

  Reglement 2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54835 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs