Uw zoekopdracht heeft 7456 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Besluit tot uitbreiding van een (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Green Gold Label” (GGL) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56126 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Neptune Energy Netherlands B.V. te Zoetermeer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56806 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet tweede tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit verlenging geldigheidsduur opsporingsvergunning aardwarmte Den Haag, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55328 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Nijmegen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55336 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 54983 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving voorbereidingsbesluit nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost Rilland – Tilburg, Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 56031 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving wijziging instemmingsbesluiten op de winningsplannen Eernewoude en Leeuwarden-Nijega, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 54928 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Volledige erkenning Innogy Commodity, TenneT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 53008 TenneT
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (92 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 54610 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat