Uw zoekopdracht heeft 1392 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor autobanden, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2019 Staatscourant 2019, 68695 Rijkswaterstaat
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuring plan van aanpak afvoer radioactief afval NRG, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60856 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 oktober 2019, nr. WJZ/ 19240234, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58422 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving besluit lozen van afvalwater op de Nieuwe Maas Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven Zuidoostzijde 1, Vlaardingen, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57145 Rijkswaterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Voorpublicatie tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart in verband met het herstel van een omissie (lozen zeeschepen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 48846 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 54229 Rijkswaterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 september 2019, nr. IENW/BSK-2018/210508, houdende regels inzake bijzondere uitkeringen voor afvalbeheer op Bonaire voor de jaren 2020 tot en met 2023 (Regeling bijzondere uitkeringen afvalbeheer Bonaire 2020–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 50984 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Overig Download icon PDF (153 kB)

  Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor lampen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 50284 Rijkswaterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit inzamelvergunning Wenau Transport & Cleaning B.V., Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2019 Staatscourant 2019, 48743 Inspectie Leefomgeving en Transport
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie: Mededeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in verband met het van kracht worden van het importplafond voor de invoer/overbrenging van buitenlands brandbaar afval

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2019 Staatscourant 2019, 45346 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat