Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 2011, nr. 249647 over het verlenen van een ontheffing voor het verhandelen van een mengsel van vloeibaar zuiveringsslib en protamylasse (ingedikt onteiwit aardappelvruchtwater) aan AVEBE.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 183 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 februari 2011, nr. 176946 betreffende een aanvraag tot ontheffing van het mengverbod voor zuiveringsslib

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2011 Staatscourant 2011, 2426 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 februari 2011, nr. 177100, houdende ontheffing als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Meststoffenwet van het mengverbod voor zuiveringsslib

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2011 Staatscourant 2011, 2428 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Overig Download icon PDF (32 kB)

  Vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2005 Staatscourant 2005, 220 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Ontwerp-Besluit wijziging Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen m.b.t. groenafval en tarragrond

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2004 Staatscourant 2004, 196 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Intrekking Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2003 Staatscourant 2003, 174 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Verlenging circulaire met voorlopige richtlijnen voor het bevoegd gezag ten aanzien van agrarische afvalwaterlozingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2000 Staatscourant 2000, 24 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling WTO-notificatie ontwerp-regeling tot aanwijzing land- en tuinbouwfolie; technische voorschriften

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-1999 Staatscourant 1999, 213 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-1999 Staatscourant 1999, 209 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Ontwerp-wijziging Regeling aanwijzing landbouwfolie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-1999 Staatscourant 1999, 69 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer