Uw zoekopdracht heeft 30 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 oktober 2019, nr. WJZ/ 19240234, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 58422 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 10 februari 2017, nr. DGETM/EI 16177343, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2017 Staatscourant 2017, 11419 Ministerie van Economische Zaken
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verlening watervergunning aan Neste Oil Netherlands B.V. Maasvlakte Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2016 Staatscourant 2016, 16173 Ministerie van Economische Zaken
 4. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Ontwerpbeschikking COVRA in verband met uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 en revisie Kernenergiewetvergunning, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2014 Staatscourant 2014, 32457 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2013 Staatscourant 2013, 35320 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Projectplan ‘verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen’, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2013 Staatscourant 2013, 28087 Ministerie van Economische Zaken
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring Plan van aanpak afvoer radioactief afval NRG Petten, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2013 Staatscourant 2013, 3802 Ministerie van Economische Zaken
 8. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Ambtshalve wijziging van de vergunningvoorschriften van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. in verband met de afvoer van radioactief afval vanuit de inrichting, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2012 Staatscourant 2012, 19434 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving mededeling milieueffectrapportage van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) N.V.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2012 Staatscourant 2012, 3413 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 10. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 2011, nr. 249647 over het verlenen van een ontheffing voor het verhandelen van een mengsel van vloeibaar zuiveringsslib en protamylasse (ingedikt onteiwit aardappelvruchtwater) aan AVEBE.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2012 Staatscourant 2012, 183 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie