Uw zoekopdracht heeft 316 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 19 december 2019, Digijust nummer 2774990, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 71649 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 2. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 71828 Breda
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2019, nummer 2762502, houdende wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 70093 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 16 december 2019, nummer 2771730, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdvijfenzestigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 70092 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 november 2019, nr. Min-BuZa.2019.4457-29, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Haïtiaanse onderdanen voor de toegang tot Curaçao

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61445 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019 (Trb. 2019, 108)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58567 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 oktober 2019, nummer WBV 2019/17, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2019 Staatscourant 2019, 57960 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 augustus 2019, nr. Min-BuZa.2019.4234-12, tot wijziging van de Regeling vrijstelling Rijksvisumwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48367 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2020 van 18 augustus 2019, nummer 2019/1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 47253 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 juli 2019, nummer WBV 2019/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2019 Staatscourant 2019, 40593 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)