Uw zoekopdracht heeft 249 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 19 september 2019, nummer 2655501, tot intrekking van een aantal subsidieregelingen op het terrein van migratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53172 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2019, nr. 2019-0000134144, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met enige technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2019 Staatscourant 2019, 51585 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (27 kB)

  Call for proposals Vluchtelingen in wetenschap, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 32233 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 28 oktober 2018, nr. Min-BuZa.2018.1845-16, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 september 2018, nr. Min-BuZa.2018.1624-18, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2018 Staatscourant 2018, 61698 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (44 kB)

  Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 september 2018, nr. Min-BuZa.2018.1624-18, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54481 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2018, 2018-0000023456, tot wijziging van de Regeling inburgering in verband met het aanpassen van het praktijkexamen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2018 Staatscourant 2018, 19740 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2017 Staatscourant 2017, 70596 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2017, 2017-0000106853, tot wijziging Regeling Inburgering alsmede tot wijziging van het Examenreglement basisexamen inburgering buitenland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2017 Staatscourant 2017, 38120 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (79 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering en enkele andere besluiten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2017 Staatscourant 2017, 37978 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 maart 2017, nr. 2017-0000053041, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met wijziging van het BuWav en enkele andere aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2017 Staatscourant 2017, 18411 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid