Uw zoekopdracht heeft 3592 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Coevorden - Harm Koningstraat ong.: voor het bouwen van een woning (verleend)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10923 Coevorden
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Terinzagelegging mer-beoordelingsbesluit op basis van de in paragraaf 5.13 van de toelichtingen van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijfsontwikkeling Van Schijndel Maasbracht BV’ alsmede openbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ‘Bedrijfsontwikkeling Van Schijndel Maasbracht BV’ ingevolge artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10275 Maasgouw
 3. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Dalen - Vliers 3: voor de nieuwbouw van een tweede bedrijfswoning (verleend)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10915 Coevorden
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 19 februari 2020, nr. 2020-000077104, tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 teneinde bijlage 3 bij die regeling te vervangen (de Verantwoordingsinformatie 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 8145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Coevorden - Linthorst Homanlaan 1: voor het brandveilig gebruik van de kinderopvang (verleend)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10777 Coevorden
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Consultatieversie concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een duurzaam evenwicht” Hillegom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10311 Hillegom
 7. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ter inzage leggen ontwerp-omgevingsvergunning  Oude Zeeweg 61 te Noordwijk (zaaknr.: 2018-011048)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 9120 Noordwijk
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Grondexploitatieovereenkomst Locatie Parkwijk ’t Ham te Roermond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10049 Roermond
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2020, kenmerk 1649175-201919-DMO, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in verband met verruiming van de reikwijdte en vereenvoudiging van de uitvoering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10309 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Stadburen 21 – Nijeholtwolde’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10152 Weststellingwerf