Uw zoekopdracht heeft 2258 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpexploitatieplan ‘Offem-Zuid 2e herziening’ ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56837 Noordwijk
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Profielschets en uitvoeringsregels vrijdagmarkt en Toekomstvisie Markt van Amstelveen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 55279 Amstelveen
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Ter inzage legging begroting 2020 van gemeente Amstelveen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 54747 Amstelveen
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging winkeltijden verordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53837 Aalsmeer
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 4 september 2019, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2019 worden uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar Operatie Market Garden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2019 Staatscourant 2019, 52833 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 28 augustus 2019, 2019-0000140472, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een vrijstelling voor exploitanten van in Singapore of de Verenigde Staten van Amerika geëxploiteerde handelsplatformen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2019 Staatscourant 2019, 48885 Ministerie van Financiën
 7. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41052 Koninklijke Bibliotheek
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 2 juli 2019, 2019-0000100906, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft, de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft en de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Regeling implementatie prospectusverordening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39021 Ministerie van Financiën
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Besluit implementatie prospectusverordening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 36035 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van de vice-president van de Raad van State van 19 juni 2019 tot het verlenen van machtiging aan P-Direkt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2019 Staatscourant 2019, 35539 Raad van State