Uw zoekopdracht heeft 1196 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 20 augustus 2019 (DJZ 2019-124350), houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Financiën (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2019 Staatscourant 2019, 47190 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 augustus 2019, nr. 2019-0000416437, houdende vaststelling van het Controleprotocol Wet normering topinkomens 2019 (Regeling Controleprotocol WNT 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 44426 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2019 ‘Gevolgen van wisselende inkomsten voor werknemers met een arbeidsbeperking’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30148 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019, nr. 2019-0000050552, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2019 Staatscourant 2019, 20730 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2019, nr. 2019-0000088581, tot wijziging van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES, de Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES en het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES (verhoging salarissen 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2019 Staatscourant 2019, 11995 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (71 kB)

  Advies Raad van State betreffende ontwerpbesluit houdende regels in verband met de vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Besluit beslagvrije voet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 8619 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Circulaires Download icon PDF (12 kB)

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73378 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (338 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 november 2018, nr. MINBUZA-2018.1162935, houdende regels met betrekking tot het toekennen van voorzieningen en vergoedingen voor en tegemoetkomingen in de noodzakelijk te maken extra kosten die verband houden met de plaatsing van een ambtenaar bij een post in het buitenland (Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 66375 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 november 2018, nr. MinBuZa-2017.1024586, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2018 Staatscourant 2018, 65969 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 november 2018, nr. 2018-0000859063, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT in verband met de verduidelijking van het bezoldigingsbegrip op enkele punten en enkele andere wijzigingen en herstel van enkele omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 62642 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties