Uw zoekopdracht heeft 42368 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 9 oktober 2019, kenmerk 2019-2372265/IT201328, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van VariQuin 200 IE, oplossing voor injectie (RVG 16948)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56492 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, PO/1435528, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56542 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. MBO/16574371, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2019, nr. 2019-0000145410, tot wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, tot vaststelling van de rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2019 (Stcrt. 2019, 28090)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56587 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten te Kerkrade

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 57513 Kerkrade
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 2 oktober 2019 nr. BOACAT2019/053, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56117 Dienst Justis
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 57006 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Burgemeester en wethouders van Zaltbommel –Ontwerpnota Bodembeheer regio Rivierenland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56299 Zaltbommel
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 oktober 2019, nummer Min-BuZa.2019.4376-52, tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56199 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56659 Kerkrade