Uw zoekopdracht heeft 5376 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2019, nr. 17678422, houdende de benoeming van de voorzitter en een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61655 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Aankondiging procedure aanvraag aanbodkanaal regionale publieke omroep, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61031 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (176 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2019, nr. 17644318, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2021–2024 alsmede met enkele aanpassingen van technische aard (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61036 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Erfgoedwet | Vervreemdingen Download icon PDF (3 kB)

  Voorgenomen besluit tot vervreemding van vier objecten uit verschillende collectiedomeinen van het Nederlands Openluchtmuseum

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2019 Staatscourant 2019, 61259 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2019, nr. 16725213, houdende vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Commissie Nationaal kader koloniale collecties (Vergoedingenregeling Commissie Nationaal kader koloniale collecties)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2019 Staatscourant 2019, 61651 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2019, nr. 16428731, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 60842 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2019, nr. MBO/16838290, houdende wijziging van de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s in verband met het overhevelen van de aanvullende middelen bij fusie van een instelling of beëindiging van beroepsopleiding of vbo-groen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 61360 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 oktober 2019 nr. MBO/16644429 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2019 Staatscourant 2019, 58424 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (89 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 oktober 2019, nr. PO/FenV/14561352, houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2019–2020 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2019–2020 (Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57499 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 oktober 2019 nr. DUO/OND/ODS-2019/12840 M, houdende aanpassing van een aantal stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met wijzigingen van de gemeentelijke indeling en grenscorrecties met ingang van 1 januari 2019 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57543 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap