Uw zoekopdracht heeft 5361 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Erfgoedwet | Vervreemdingen Download icon PDF (3 kB)

  Voorgenomen besluit tot vervreemding van 15 asbesthoudende objecten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 57115 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, PO/1435528, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56542 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. MBO/16574371, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55676 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 30 september 2019, houdende herbenoeming van een lid van de Raad voor cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55751 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Mandaatbesluit NVAO 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55446 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2019, nr. MBO/16107730, houdende wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de naamswijziging van RMC-regio 25 in bijlage C

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54719 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. VO/16664297 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. VO/9132524, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 (Stcrt. 2019, 38744)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54886 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 september 2019, nr. PO/FenV/16530243, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2020 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2020 (Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54802 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 september 2019 nr. 16604106, houdende het eervol ontslag van een lid van de raad van toezicht van de Stichting NTR

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54704 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap