Uw zoekopdracht heeft 4605 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (244 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid d.d. 17 januari 2020, kenmerk 2633979, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Hoofdafdeling Privaatrecht van het Ministerie van Justitie inzake geslachtsnaamswijzigingen, 1921–1972

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 10389 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 februari 2020, nr. 2775658, houdende verlening van mandaat aan de hoofdofficier van justitie van de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter zake het geven van aanwijzingen aan de commandant van de Koninklijke marechaussee voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden voor De Nederlandsche Bank (Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 10097 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 8 februari 2020, nr. 2020000314, houdende herbenoeming van een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2020 Staatscourant 2020, 10648 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van 11 februari 2020, nr. 2804339

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10742 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 februari 2020 (kenmerk: 2812620/20/DP&O), houdende de benoeming van een lid van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10258 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten ter formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017 en enige andere aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9136 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 februari 2020, nr. 2820588, houdende benoeming van twee (plaatsvervangend) leden van het Adviescollege Verloftoetsing tbs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9849 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 12 februari 2020, nr. 2811719, houdende benoeming, herbenoeming en ontslag van externe leden van het Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9964 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (4 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10023 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 3 februari 2020, nr. 2020000259 houdende herbenoeming van een lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 9179 Ministerie van Justitie en Veiligheid