Uw zoekopdracht heeft 2268 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Dublin, 13 juni 2019 (Trb. 2019, 95)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 57814 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 oktober 2019, nummer Min-BuZa.2019.4376-52, tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56199 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie en van het Algemeen Postverdrag; Addis Abeba, 7 september 2018 (Trb. 2019, 10 en Trb. 2019, 57)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55527 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 30 september 2019, nr. Min-BuZa.2019.4353-18, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54645 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 september 2019, nr. MinBuZa-2019.4324-22, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 mei 2002 (nr. DJZ/IR-173/02) houdende vaststelling van de vergoedingen van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken en de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 54461 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State betreffende Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Dominicaanse Republiek inzake luchtvervoer tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; Santo Domingo, 13 mei 2019 (Trb. 2019, 116)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 55128 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State betreffende Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Dominicaanse Republiek; Santo Domingo, 13 mei 2019 (Trb. 2019, 115)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 54097 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Federale Republiek Brazilië; 8 juli 2019 (Trb. 2019, 125)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 54128 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State betreffende het Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Portugese Republiek; Lissabon, 25 juni 2019 (Trb. 2019, 117)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 54099 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53768 Ministerie van Buitenlandse Zaken