Uw zoekopdracht heeft 6141 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Den Helder, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 57999 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit tot intrekking aanwijzing B3 status Stichting Monumentenwacht Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2019 Staatscourant 2019, 59919 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59347 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (128 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59132 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 oktober 2019, nr. 2019-0000499491 houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen ter indexering van de vergoedingen voor een verstrekking uit het centraal archief van overledenen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 58895 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2019, nr. 91869e02-or1-1.0, houdende aanpassing van de Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 57360 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2019, nr. 2019-0000548588, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT in verband met de verduidelijking van bezoldigingsgegevens en andere gegevens die openbaar gemaakt moeten worden en enkele andere wijzigingen en herstel van enkele omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 59382 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2019, nr. 2019-0000552081, houdende wijziging van de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting in verband met vaststelling van de maximale bezoldigingen voor 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 59565 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (430 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2019, nr. 2019-0000545191 tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ter vervanging van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het accountantsprotocol

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 58145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2019, nr. 2019-0000508235 tot wijziging van regelingen op het beleidsterrein van het Ministerie van BZK in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2019 Staatscourant 2019, 58723 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties