Uw zoekopdracht heeft 707 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Aalsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Linksbuitenstraat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 57800 Aalsmeer
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Amsterdam - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Ruigoordweg ongenummerd te Amsterdam deel van perceel STN02K 4360G0000)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 57392 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 3. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Aalsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Poldermeesterplein

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 57406 Aalsmeer
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit tijdelijke omgevingsvergunning (maximaal voor 5 jaar) in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b in Aalsmeer.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55890 Aalsmeer
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Aalsmeer – Vaststellen wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 293a’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z19-001705)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55895 Aalsmeer
 6. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Meibergdreef 9, Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 55482 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herziening Lintenbeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53803 Aalsmeer
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging winkeltijden verordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53837 Aalsmeer
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herziening Welstandsbeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53802 Aalsmeer
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 53074 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied