Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (9 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen rotonde rondweg N420 Woerden Nummer: 18i.05463 - rondweg N420 Woerden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67923 Woerden
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen Voetgangersoversteekplaats - Polanerbaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2018 Staatscourant 2018, 41077 Woerden
 3. Verkeersbesluiten Download icon PDF (6 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring - bussluis Waardsedijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2018 Staatscourant 2018, 33484 Woerden
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2m op de Van Teylingenweg Burgermeester en wethouders van Woerden, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team realisatie en beheer; Overwegende dat: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens. Op grond van artikel 14 van het BABW de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking wordt gebracht. Uit het oogpunt van: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg; Is het gewenst om: De gesloten verklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,2 meter die geldt op de Van Teylingenweg te Kamerik op te heffen. Motivering Aanleiding voor dit verkeersbesluit is het feit dat heel Kanis vanaf medio mei 2018 in een periode van ongeveer drie a vier jaar wordt gereconstrueerd, aangezien de gehele openbare ruimte erg verzakt is. Omdat er in dit gebied weinig voor vrachtverkeer geschikte infrastructuur is, is – na afweging van alle alternatieven - de keuze gemaakt om de route voor het noodzakelijke bouwverkeer via de Van Teylingenweg naar het Oortjespad te laten lopen. Langs het Oortjespad staan namelijk de minste woningen en dit is de kortste route naar de provinciale weg, waardoor de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Op de Van Teylingenweg geldt momenteel een breedtebeperking van 2,2 meter, waardoor zwaar (bouw-)verkeer hier in de huidige situatie niet mag komen. Deze breedtebeperking is een erfenis vanuit het verleden, toen de Van Teylingenweg nog als C-weg gold. Het is gewenst om deze breedtebeperking op te heffen. Uit tellingen blijkt bovendien dat er momenteel op een gemiddelde werkdag al zware voertuigen (illegaal) over deze weg rijden. Deze voertuigen rijden hier omdat er bedrijven zijn gevestigd, die onder andere bevoorraad moeten worden. Wanneer de gesloten verklaring voor voertuigen breder dan 2,2m in stand blijft, worden de bedrijven langs de Van Teylingenweg en Mijzijde onnodig gehinderd in hun bedrijfsvoering. De politie heeft aangegeven dat het daarom niet wenselijk is strikt te handhaven op de huidige breedtebeperking. Voor de politie is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen het bouwverkeer en ander zwaar verkeer. Wanneer een maatregel niet handhaafbaar is, kan deze beter ingetrokken worden. Met de maatregelen die wel getroffen worden, wordt de verkeerssituatie veiliger gemaakt ten opzichte van de huidige situatie, omdat de suggestie van een veilige route zonder vrachtverkeer (schijnveiligheid) wordt opgeheven. Belangenafweging Bij de keuze voor het Oortjespad is gekeken naar de beschikbare infrastructuur rondom Kanis. Omdat in dit gebied relatief weinig infrastructuur beschikbaar is, is ervoor gekozen om één weg als route voor bouwverkeer aan te wijzen. Dit geeft extra verkeersdruk op het Oortjespad, ten nadele van de leefbaarheid rond en verkeersveiligheid op het Oortjespad. Alternatieve routes lopen door het dorp Kamerik of via de Van Teylingenweg naar de Lange Meentweg, wat qua afstand een langere route is. Bovendien ervaren dan meer mensen overlast van het bouwverkeer. Andere wegen worden bij de keuze voor het Oortjespad minder belast door het bouwverkeer, wat de verkeersveiligheid op deze wegen ten goede komt. Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief. B E S L U I T E N: 1. De geslotenverklaring die op de Van Teylingenweg geldt voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,2 meter, in te trekken. Daardoor worden de borden model C18 van Bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het kruispunt van de Van Teylingenweg met de Lange Meentweg, ter hoogte van het kruispunt van het Oortjespad met de Van Teylingenweg en ten noorden van de komgrens van Kamerik verwijderd. - Verkeersbesluit opheffen geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2m op de Van Teylingenweg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2018 Staatscourant 2018, 29574 Woerden
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (6 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2m op het Oortjespad Burgermeester en wethouders van Woerden, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team realisatie en beheer; Overwegende dat: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens. Op grond van artikel 14 van het BABW de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking wordt gebracht. Uit het oogpunt van: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg; Is het gewenst om: De gesloten verklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,2 meter die geldt op het Oortjespad te Kamerik op te heffen. Motivering Aanleiding voor dit verkeersbesluit is het feit dat heel Kanis vanaf medio mei 2018 in een periode van ongeveer drie a vier jaar wordt gereconstrueerd, aangezien de gehele openbare ruimte erg verzakt is. Omdat er in dit gebied weinig voor vrachtverkeer geschikte infrastructuur is, is – na afweging van alle alternatieven - de keuze gemaakt om de route voor het noodzakelijke bouwverkeer via het Oortjespad te laten lopen. Langs het Oortjespad staan namelijk de minste woningen en dit is de kortste route naar de provinciale weg, waardoor de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Omdat ook het Oortjespad een smalle weg is, worden maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat het bouwverkeer hierlangs rijdt. Zo worden er twee passeerstroken verbreed en wordt het Oortjespad ter hoogte van de aansluiting met de Van Teylingenweg een stukje omgelegd, zodat er minder overlast ontstaat voor de boerderij. Verder wordt er een (tijdelijk) vrijliggend fietspad gerealiseerd langs het gehele Oortjespad, zodat het kwetsbare langzame verkeer wordt gescheiden van het zware verkeer. Op het Oortjespad geldt momenteel een breedtebeperking van 2,2 meter, waardoor zwaar (bouw-)verkeer hier in de huidige situatie niet mag komen. Deze breedtebeperking is een erfenis vanuit het verleden, toen het Oortjespad nog als C-weg gold. Het is gewenst om deze breedtebeperking op te heffen. . Uit tellingen blijkt bovendien dat er momenteel op een gemiddelde werkdag al 46 zware voertuigen (illegaal) over deze weg rijden. Deze voertuigen rijden hier omdat er bedrijven zijn gevestigd, die onder andere bevoorraad moeten worden. Wanneer de gesloten verklaring voor voertuigen breder dan 2,2m in stand blijft, worden de bedrijven langs de Van Teylingenweg en Mijzijde onnodig gehinderd in hun bedrijfsvoering. De politie heeft aangegeven dat het daarom niet wenselijk is strikt te handhaven op de huidige breedtebeperking. Voor de politie is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen het bouwverkeer en ander zwaar verkeer. Wanneer een maatregel niet handhaafbaar is, kan deze beter ingetrokken worden. Met de maatregelen die getroffen worden, wordt de verkeerssituatie veiliger gemaakt ten opzichte van de huidige situatie, omdat de suggestie van een veilige route zonder vrachtverkeer (schijnveiligheid) wordt opgeheven. Belangenafweging Bij de keuze voor het Oortjespad is gekeken naar de beschikbare infrastructuur rondom Kanis. Omdat in dit gebied relatief weinig infrastructuur beschikbaar is, is ervoor gekozen om één weg als route voor bouwverkeer aan te wijzen. Dit geeft extra verkeersdruk op het Oortjespad, ten nadele van de leefbaarheid rond en verkeersveiligheid op het Oortjespad. Alternatieve routes lopen door het dorp Kamerik of via de Van Teylingenweg, wat qua afstand een langere route is. Bovendien ervaren dan meer mensen overlast van het bouwverkeer. Andere wegen worden bij de keuze voor het Oortjespad minder belast door het bouwverkeer, wat de verkeersveiligheid op deze wegen ten goede komt. Om de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van het Oortjespad te garanderen, worden hier maatregelen genomen. Zo worden er passeerstroken gerealiseerd, wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd en wordt het kruispunt Oortjespad – Van Teylingenweg verplaatst, zodat het verkeer minder dicht langs belendende boerderij rijdt en daarnaast beter zicht is op het verkeer komend vanaf zuidelijke richting. Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief. B E S L U I T E N: 1. De geslotenverklaring die op het Oortjespad geldt voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,2 meter, in te trekken. Daardoor worden de borden model C18 van Bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van het kruispunt van het Oortjespad met de Ingenieur Enschedeweg en ter hoogte van het kruispunt van het Oortjespad met de Van Teylingenweg verwijderd. - Verkeersbesluit opheffen geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2m op het Oortjespad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2018 Staatscourant 2018, 29571 Woerden