Uw zoekopdracht heeft 90698 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 12471 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuring tarieven portaal salmonella pluimvee 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11328 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Geestelijke Gezondheidszorg 2020/2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 12363 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuring tarieven portaal antibiotica pluimvee 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11325 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuring tarieven portaal I&R pluimvee 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11329 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Mandaatbesluit directeur 3W

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 12169 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 17 februari 2020, nr. 2797779, houdende verlening van ontslag aan twee plaatsvervangend leden en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Adviescollege levenslanggestraften

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11353 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (90 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11381 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 januari 2020, nr. Min-BuZa.2019.4758-25, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering van het Voice 2016–2024 Fonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11442 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Kennisgeving Stikstofbuffer Heiligerlee, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11545 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat