Uw zoekopdracht heeft 721 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38868 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38891 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38908 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit inzake de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Montenegro inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Montenegro bij Europol gedetacheerd worden; ’s-Gravenhage, 17 april 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2018 Staatscourant 2018, 38083 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 37406 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Raadgevend referendum Download icon PDF (3 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 37413 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 37430 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 37445 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Raadgevend referendum Download icon PDF (3 kB)

  Referendabiliteitsbesluit inzake de Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea houdende een Verdrag tot wijziging van de op 24 juni 1970 tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Korea tot stand gekomen Overeenkomst inzake luchtvervoer en haar Bijlage; ’s-Gravenhage, 5 oktober 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2018 Staatscourant 2018, 36721 Ministerie van Buitenlandse Zaken