Uw zoekopdracht heeft 122 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2020, kenmerk 1649175-201919-DMO, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in verband met verruiming van de reikwijdte en vereenvoudiging van de uitvoering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10309 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2019, kenmerk 1498910-188109-DMO, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter stimulering van de ontwikkeling en totstandkoming van woonzorgarrangementen (Stimuleringsregeling Wonen en Zorg)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2019 Staatscourant 2019, 15558 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 2019, kenmerk 1479093-186891-WJZ, houdende vaststelling per 1 januari 2019 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor het berekenen van het bijdrageplichtig inkomen over het lopende kalenderjaar

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 8749 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2018, kenmerk 183332-DMO, houdende instelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie voor het programma “Eén tegen Eenzaamheid” (Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ’Eén tegen eenzaamheid’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2018 Staatscourant 2018, 67431 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 november 2018, kenmerk 1437102-183156-WJZ, houdende de instelling van de adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Regeling instelling adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2018 Staatscourant 2018, 65546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Mededeling van de Minister voor Medische Zorg inzake instemming van een besluit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-03-2018 Staatscourant 2018, 11969 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Instellingsbeschikking van een begeleidingscommissie voor de verkenningsfase van een onderzoek naar de zorgbehoeften van Dutchbat III militairen, Ministerie van Defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2018 Staatscourant 2018, 6328 Ministerie van Defensie
 8. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor beroepsmilitairen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2017 Staatscourant 2017, 12886 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling voor subsidiëring van projecten in het kader van het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2017 Staatscourant 2017, 4045 Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2013, kenmerk 170421-113324-DMO, houdende vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2013 Staatscourant 2013, 33355 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport