Uw zoekopdracht heeft 1510 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met een langere registratietermijn in de registratie van arbeidsbeperkten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1686 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Instellingsbesluit Commissie monitoring VWNW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70713 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2019, nr. 2019-0000011502, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met de vrijlating van de compensatie toegekend in het kader van de CAF 11-zaak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65352 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2019, 2019-0000162570, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2020 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65338 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (113 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 36163 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, van 27 mei 2019, nr. 2572671, houdende de bekendmaking van de subsidieregeling ter stimulering van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees (Regeling uitstapprogramma’s prostituees III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 30583 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur in verband met enkele wijzigingen in de differentiatiesystematiek van de premie voor de Werkhervattingskas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2019 Staatscourant 2019, 24232 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Call for proposals Aspasia 2019, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10430 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek