Uw zoekopdracht heeft 2241 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  (Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8614 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Tijdelijke verkeersmaatregel - IJsselmeerdijk thv huisnr. 31

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2020 Staatscourant 2020, 6884 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 januari 2020, nummer WBV 2020/3, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 7382 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Loon op Zand - - Gasthuisstraat 44

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 6014 Loon op Zand
 5. Interne regelingen Download icon PDF (55 kB)

  Besluit tot wijziging van de Beleidsregel ziekte en afwezigheidsvormen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3022 Politie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Besluit tot wijziging van de Beleidsregel sturen op overuren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3019 Politie
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  gemeente utrechtse heuvelrug - -

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 3714 Utrechtse Heuvelrug
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Besluit politiegegevens in verband met diverse technische aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1690 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1640 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met enkele wijzigingen omtrent medezeggenschapsactiviteiten van buitenlandse studenten en studenten van de Academie van Bouwkunst en een wijziging in de categorieën vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning wordt voorzien van een aantekening waaruit blijkt dat aan die vergunning geen beperkingen zijn verbonden voor het verrichten van arbeid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1663 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid