Uw zoekopdracht heeft 3747 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (90 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11381 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘VOSKESCHESTRAAT 9, VELP’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8668 Grave
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 februari 2020, kenmerk 1624024-199689-WJZ, houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Regeling experiment integraal pgb 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 7890 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2020, nr. 2020-0000013770, tot het tijdelijk doen van verstrekkingen aan gerepatrieerden ten gevolge van de crisis in Hubei 2020 (Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Hubei 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2020 Staatscourant 2020, 7722 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Staatscourant 2020, 5344 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  gemeente Zevenaar - instellen parkeerverbod - Zonegge 24 en 1

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 5023 Zevenaar
 7. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling betreffende gesloten convenant tussen de Belastingdienst en het UWV over het uitvoeren van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein, Ministerie van Financiën

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4658 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2020, nr. 2020-0000003904, tot aanwijzing van HHC/DRS B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 7371 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 3915 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2020, nr. 2020-0000003244, tot aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 7376 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid