Uw zoekopdracht heeft 45 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie van de bekendmaking geregistreerde jeugdhulpaanbieders (Stcrt. 2019, 68547), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2019 Staatscourant 2019, 68547 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking geregistreerde jeugdhulpaanbieders, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2019 Staatscourant 2019, 68547 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (166 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32753 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juni 2019, 2019-0000048222, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming Wajongers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 32348 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2018, kenmerk 1436504-183102-PG, houdende regels voor de subsidiëring van nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (Subsidieregeling NODOK 2019–2023)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2019, 1132 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000235249, tot wijziging van de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 in verband met het schrappen van aanvraagtijdvakken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 68776 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober 2018, 2018-0000171793, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2018 Staatscourant 2018, 61900 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 juni 2018, Min-BuZa.2018.1204-22, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2018 Staatscourant 2018, 31870 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 maart 2018, 2018-0000027486, tot wijziging van de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 17410 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2018, 2018-0000003503, tot wijziging van de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen in verband met aanwijzing van erkende niet door het Rijk bekostigde beroepsopleidingen met diploma-erkenning als bedoeld in artikel 1.4.1 van de Wet Educatie en beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 3892 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid