Uw zoekopdracht heeft 2222 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  BELEIDSREGELS OM

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8533 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Aanwijzing opsporing en vervolging bij voorvallen in de burgerluchtvaart

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 7947 Openbaar Ministerie (OM)
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Advies ‘Minderjarigen in een politiecel’, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 6804 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 januari 2020, Min-BuZa.4831-27, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (invulling amendement Voordewind/Kuik 35300-XVII-31)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 7624 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  RECTIFICATIE Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2019R016), Stcrt 2019, 66648

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2019, 66648 Openbaar Ministerie (OM)
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (33 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 7773 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (153 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels over de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 4455 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (440 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 2817 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Advies over enkele wijzigingen inzake de regelgeving omtrent de geestelijke verzorging van gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2020 Staatscourant 2020, 2816 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Mandaatbesluit verlengde ophouding Koninklijke marechaussee 2019. Besluit van de Commandant van de Koninklijke marechaussee van 17 december 2019, houdende verlening van mandaat voor het verlengen van de ophouding als bedoeld in artikel 50 Vreemdelingenwet 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 2833 overig