Uw zoekopdracht heeft 1856 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten ter formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017 en enige andere aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9136 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de algemene raad van 7 februari 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen en de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8795 Nederlandse Orde van Advocaten
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 januari 2020, kenmerk 2771096, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 6395 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Bijzonder reglement van de rechtbank Den Haag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 3974 Rechtbank Den Haag
 5. Interne regelingen Download icon PDF (23 kB)

  Wijziging van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden met het oog op het gebruik van de G-pas en de uitbreiding van zaaksoorten waarin digitaal geprocedeerd wordt in strafzaken en in verband met het tijdstip waarop in strafzaken uitspraak wordt gedaan

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Staatscourant 2020, 2841 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van 6 januari 2020, nr. 2019002742, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Staatscourant 2020, 2775 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (15 kB)

  NCC Case Assignment Rules

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2020 Staatscourant 2019, 69730 overig
 8. Interne regelingen Download icon PDF (188 kB)

  RCC Rules

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69730 overig
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (108 kB)

  Besluit van het college van afgevaardigden van 10 december 2019, houdende wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met het voorkomen van een hernieuwd examen na een voorwaardelijke termijn civiele cassatie (Wijzigingsverordening civiele cassatie 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 70397 Nederlandse Orde van Advocaten
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 9 december 2019, nr 2756384, houdende instelling van de Commissie Dossier J.A. Poch

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 68436 Ministerie van Justitie en Veiligheid