Uw zoekopdracht heeft 711 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (0 kB)

  Roldagen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56144 Raad voor de Rechtspraak
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand van 27 september 2019 (kenmerk: 2019/HSO/20), houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het hoofd Stafdiensten van de raad voor rechtsbijstand bij afwezigheid of ontstentenis van het bestuur (Mandaatbesluit afwezigheid bestuur raad voor rechtsbijstand)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55740 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2699493, houdende vaststelling van de Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53653 Dienst Justitiële Inrichtingen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2652725, houdende wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, de Regeling model huisregels EBI, de Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen en het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES in verband met de strafbaarstelling van het in inrichtingen binnenbrengen van verboden goederen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53650 Dienst Justitiële Inrichtingen
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim".

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2019 Staatscourant 2019, 54304 Hof van Twente
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling besluit tot doorhaling inschrijving als tolk in het Register beëdigde tolken en vertalers op grond van artikel 9 van de Wet beëdigde tolken en vertalers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 51439 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingsverordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 52793 Papendrecht
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 september 2019, nr. 2019-0000484162 tot wijziging van de Bekendmakingregeling in verband met de invoering van de Omgevingswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 51918 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 september 2019, nr. 2689094 houdende de tijdelijke aanwijzing van bevoegde gerechten als bedoeld in de artikelen 46a en 62a van de Wet op de rechterlijke organisatie voor bodemzaken rijksbelastingen (Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten voor bodemzaken rijksbelastingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2019 Staatscourant 2019, 51208 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Voorschoten – ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): het restaureren, verduurzamen en verbouwen van de boerderij - Kniplaan 3, Voorschoten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 50965 Voorschoten