Uw zoekopdracht heeft 205 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 4 december 2019, nr. 2019-0000623511, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 65933 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Financiën van 9 december 2019, Min-BuZa.2019.4620-11, tot vaststelling van enkele bepalingen met het oog op de tenuitvoerlegging van sanctieresoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorafgaand aan implementatie daarvan door de Europese Unie (Sanctieregeling overbrugging tenuitvoerlegging sanctieresoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 68974 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 30 augustus 2019 nr. 2019001693, houdende aanwijzing tot ‘verboden plaatsen’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 50558 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (76 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43301 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2019, nr. 8fe5737c-0r1-2.0, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken (Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39260 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatscourant 2019, 8263 Raad van State
 8. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 5238 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2019, nr. 2019-0000006802, tot Wijziging Regeling team criminele inlichtingen ISZW-DO in verband met het actualiseren van de terminologie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2019 Staatscourant 2019, 3766 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Klachtenregeling MIVD, de Interne klokkenluidersregeling MIVD en de Klachtenregeling Defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2018 Staatscourant 2018, 54594 Ministerie van Defensie