Uw zoekopdracht heeft 238 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 25 april 2019 kenmerknr. 2545048, houdende instelling van de Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor de veiligheid 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26624 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid 30 november 2017, nr. 2162104, houdende wijziging van het besluit van 11 oktober 2017 nr. 2136917, Staatscourant 2017 nr. 59209

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2017 Staatscourant 2017, 70810 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (85 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 27 november 2017, nr. 2017-2148020, houdende wijziging van de Regeling personeel veiligheidsregio’s in verband met wijziging en schrapping van enkele brandweerfuncties en herziening van de GHOR-functies

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2017 Staatscourant 2017, 68919 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 oktober 2017, nr. 2136917 houdende toestemming aan het College van procureurs-generaal tot het verstrekken van camerabeelden Schiphol aan nabestaanden van de vliegtuigramp MH17

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2017 Staatscourant 2017, 59209 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit toetsing planvorming rampenbestrijding BES

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2016 Staatscourant 2016, 39311 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels inzake de informatieverschaffing bij en ten behoeve van rampenbestrijding en crisisbeheersing, inzake de bedrijfsbrandweerplicht van inrichtingen, alsmede inzake rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en luchtvaartterreinen in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2016 Staatscourant 2016, 16303 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 januari 2016, nr.712650, houdende wijziging van het instellingsbesluit USAR.nl

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2016 Staatscourant 2016, 11987 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (64 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/39486, houdende regels ter uitwerking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Regeling risico's zware ongevallen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-02-2016 Staatscourant 2016, 10468 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (57 kB)

  Voorstel tot wijziging vastgesteld in het algemeen bestuur op 14 oktober 2015 (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2015 Staatscourant 2016, 20394 overig
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving vaststelling Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2014-2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-04-2015 Staatscourant 2015, 9803 overig