Uw zoekopdracht heeft 604 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 januari 2020, nr. 2775286, houdende aanwijzing van computercrisisteams als bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Regeling aanwijzing computercrisisteams)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 4410 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 december 2019, nr. MinBuZa.2019.4731-13, houdende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee (Sanctieregeling Turkije 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2020 Staatscourant 2020, 1252 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Subsidiekader 2020 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing (VBS)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70812 Dienst Justitiële Inrichtingen
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (143 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 67597 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (120 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 65529 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Veilingschema benzinestations langs rijkswegen 2020–2023, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65802 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 november 2019, nr. MinBuZa.2019.4569-27, houdende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Nicaragua, tot wijziging van Sanctieregeling Centraal-Afrikaanse Republiek 2014 en tot intrekking van Sanctieregeling Maldiven 2018 (Sanctieregeling Nicaragua 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2019 Staatscourant 2019, 65789 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (35 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen; Saint-Denis, 3 juli 2016 (Trb. 2016, 111 en Trb. 2017, 43); Voornemen tot opzegging van de Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen; Straatsburg, 19 augustus 1985 (Trb. 1985, 133)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 62681 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (130 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19256490, houdende de kwalificatie van activiteiten als ernstige inbreuken op het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2019 Staatscourant 2019, 61392 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Convenanten Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van BenW van de gemeente Almere en het College van BenW van de gemeente Maastricht tot het Convenant CITY DEAL Zicht op Ondermijning (nr 48699)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57105 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties