Uw zoekopdracht heeft 1117 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 3 februari 2020, nummer CvTE-20.00810, houdende wijziging van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 8173 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 3 februari 2020, nummer CvTE-20.00809, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 8169 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 3 februari 2020, nummer CvTE- 20.00811 houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens vo en Staatsexamens vo BES 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2020 Staatscourant 2020, 8175 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 januari 2020 met nr. VO/17949109, tot wijziging van de Regeling modellen diploma’s VO BES in verband met het toevoegen van de NLQF/EQF-niveaus op de diploma’s, de wijziging van de bepaling van de uitslag voor het vak CKV in het havo en het vwo en de toevoeging van de verklaring ten behoeve van de leerling die school verlaat en aan wie geen diploma kan worden uitgereikt

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 5998 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (57 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 januari 2020 met nr. VO/17949224, tot wijziging van de Regeling modellen diploma’s VO in verband met het toevoegen van de NLQF/EQF-niveaus op de diploma’s, de wijziging van de bepaling van de uitslag voor het vak CKV in het havo en het vwo, de voorgenomen wijzigingen omtrent de rekentoets en de toevoeging van de verklaring ten behoeve van de leerling die school verlaat en aan wie geen diploma kan worden uitgereikt

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 5997 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit L11Alaaf, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3567 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 november 2019, nr. VO/17731314, houdende wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 64684 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 november 2019, nr. HO&S/16725294, houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor in verband met uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen educatieve minor 2019/2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 64420 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (322 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57195 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 oktober 2019, nr. PO/16556929, houdende de wijziging van de vergoeding van de Commissie beoordeling begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57322 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap