Uw zoekopdracht heeft 324 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 24 januari 2020, nr. 2798655, houdende benoeming van de voorzitter van de examencommissie bijzondere opsporingsdiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 6571 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 december 2019, nr. VO/131553, houdende verlenging van de Regeling lente- en zomerscholen vo voor het kalenderjaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2020 Staatscourant 2020, 1055 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 november 2019, CvTE-19.01144 houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal voor de examenjaren vanaf examenjaar 2021 (Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2020 Staatscourant 2020, 1123 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkopleidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 71321 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (59 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/269660, tot vaststelling van het Besluit tot goedkeuring examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 71361 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 november 2019, nr. 2734381, houdende herbenoeming van leden van de examencommissie bijzondere opsporingsdiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65390 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/238509, tot wijziging van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 in verband met aanpassingen in de toetsmatrijzen van de theorie-examens voor vakbekwaamheid en de rijbewijscategorieën C en D, in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64503 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (75 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57002 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 10 september 2019 tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2019 Staatscourant 2019, 51474 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00906, houdende vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2020 (Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 47398 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap