Uw zoekopdracht heeft 725 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 februari 2020, nr. 18618696, houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie onderwijsbevoegdheden (Benoemingsbesluit Commissie onderwijsbevoegdheden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10879 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2019, nr. 16682587, houdende instelling van een commissie tot advisering inzake een nieuwe bevoegdhedenstructuur in het onderwijs (Instellingsbesluit Commissie onderwijsbevoegdheden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10878 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Convenanten Download icon PDF (22 kB)

  Convenant uitvoering interbestuurlijk toezicht op de Wet kinderopvang en uitvoering taak vertrouwensinspecteurs kinderopvang door de Inspectie van het Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9563 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 31 januari 2020, nr. 17951674, houdende wijziging van de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen in verband met het toevoegen van het subsidieplafond voor 2020, de toevoeging van een mogelijke inhoudelijke lijn voor een doorstroomprogramma, alsmede een verlenging van de regeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 9419 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Bernheze - Evenement -

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 8601 Bernheze
 6. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2020, MBO-18634762, houdende instelling van de Tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject (Instellingsbesluit Tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 8037 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Convenanten Download icon PDF (19 kB)

  Convenant Onderwijshuisvesting Bonaire

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5493 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (33 kB)

  Archiefbeheersregels NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5420 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 januari 2020, nr. HO&S/17904146, tot intrekken van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2014, nr. HO&S/665464, tot aanwijzing van personen belast met toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 (Stcrt. 2014, 24573)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2020 Staatscourant 2020, 4698 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 januari 2020 nr. MBO/17930366 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 3972 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap