Uw zoekopdracht heeft 690 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Mandaatbesluit NVAO 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55446 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2019, nr. MBO/16107730, houdende wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de naamswijziging van RMC-regio 25 in bijlage C

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54719 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 september 2019, nr. 16481360, houdende vaststelling vermindering van de specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ten behoeve van de overgangsregeling voor het jaar 2019 en 2020 (Regeling vaststelling percentage vermindering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019 en 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 augustus 2019 tot wijziging van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2017, nr. DE/1166850, houdende de vaststelling van de subsidieplafonds als bedoeld in artikel 2.6 van de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022 (Stcrt. 2017, 25320) in verband met een verhoging van de subsidieplafonds wegens aanpassing aan de loon-prijsontwikkelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53281 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 september 2019, nr. IENW/BSK-2019/207608, tot aanwijzing van exameninstellingen voor de binnenvaart 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53888 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 september 2019, nr. HO&S/16542481, houdende vaststelling van de tarieven lesgeld en cursusgeld voor het cursusjaar 2020–2021 (Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2020–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2019 Staatscourant 2019, 51436 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Convenanten Download icon PDF (11 kB)

  Convenant Onderwijshuisvesting Sint Eustatius, getekend op 28 augustus 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2019 Staatscourant 2019, 51134 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2019 nr. VO/16531780, tot wijziging van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50806 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (238 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 13 augustus 2019, nr. 5351593, houdende vaststelling van het onderwijsaccountantsprotocol voor de sectoren PO, VO, MBO en HO (Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2019 Staatscourant 2019, 48489 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2019, nr. MBO-14622969 inzake de vaststelling van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018–2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48191 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap