Uw zoekopdracht heeft 882 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 februari 2020 nr. HO&S/19526911, houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan studenten die een tweede lerarenopleiding willen volgen en die instellingscollegegeld moeten betalen (Subsidieregeling tweede lerarenopleiding)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2020 Staatscourant 2020, 10893 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 februari 2020, nr. PO/17745255, houdende wijziging van de Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar in verband met een verhoging van het subsidieplafond voor 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8744 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (125 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2020 Staatscourant 2020, 6472 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2019, nr. 16428731, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 60842 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55676 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Mandaatbesluit NVAO 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55446 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2019, nr. 10773516, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2019 Staatscourant 2019, 50401 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Staatscourant 2019, 50401. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2019, nr. 10773516, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2019 Staatscourant 2019, 50401 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019, nr. 47547, houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2019 Staatscourant 2019, 47547 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 augustus 2019, nr. 16473407, houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 47547 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap