Uw zoekopdracht heeft 1516 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 februari 2020 nr. MBO/17898186 houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8741 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 februari 2020, nr. MBO/19527682, houdende instelling van de Tijdelijk panel van deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2020 Staatscourant 2020, 8736 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (72 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en andere onderwijswetten teneinde meer differentiatie mogelijk te maken in referentieniveaus en daarmee in examens taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs (differentiatie taal- en rekenniveaus vo en mbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2020 Staatscourant 2020, 3901 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 januari 2020, nr. MBO- 17771472, houdende wijziging van de Regeling regio’s en contactgemeenten educatie in verband met de vaststelling van een herziene regio-indeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 5114 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 januari 2020, MBO-17983694 houdende vaststelling van een aantal kwalificaties op grond waarvan een landelijk deel kan worden ontwikkeld (Regeling vaststelling aanvullende kwalificaties experiment ruimte voor de regio)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 4339 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 januari 2020 kenmerk MBO-17950645 houdende wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten in januari 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 3274 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2019, nr. MBO/17838456 inzake de vaststelling van het subsidieplafond van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 voor het kalenderjaar 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 68594 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 oktober 2019, nr. MBO/16471329, houdende de aanwijzing van de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2019 Staatscourant 2019, 63016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2019, nr. MBO/16838290, houdende wijziging van de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s in verband met het overhevelen van de aanvullende middelen bij fusie van een instelling of beëindiging van beroepsopleiding of vbo-groen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 61360 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 oktober 2019 kenmerk MBO-16735051 houdende wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten voor keuzedelen in oktober 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap