Uw zoekopdracht heeft 591 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 februari 2020, nr. MBO/14534799, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met het herstellen van enkele omissies en het vaststellen van de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9683 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 7954 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019–2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 7951 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 februari 2020, nr. PO/FenV/17849761 tot aanpassing van de verdeling van middelen, op grond van de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor het primair onderwijs 2019 (Regeling omtrent verdeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 10064 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 december 2019 nr. PO/17846272, houdende voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het primair onderwijs (Regeling leerresultaten PO 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2020 Staatscourant 2019, 69886 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit L11Alaaf, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3567 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 december 2019 nr. PO/17846272, houdende voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het primair onderwijs (Regeling leerresultaten PO 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69886 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 november 2019, nr. 17731306, tot wijziging van de Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs in verband met indexatie van de subsidiebedragen voor vervangingskosten van leraren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 69052 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58719 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58718 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs