Uw zoekopdracht heeft 576 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, PO/1435528, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56542 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. MBO/16574371, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (336 kB)

  Reglement 2020, Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54835 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 september 2019, nr. PO/FenV/16530243, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2020 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2020 (Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54802 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 september 2019, nr. PO/F&V/16582804, houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2020 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54798 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs van 26 september 2019 nr. VO/1401954, houdende wijziging van de Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs in verband met de vaststelling van het subsidieplafond voor het schooljaar 2019–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 54513 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020, in verband met het samenvallen van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie met de koningsspelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53639 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 september 2019, nr. PO/FenV/14558945, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2018–2019 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2018–2019 (Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50805 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 augustus 2019 nr. OND/ODS-2019/10882 M tot wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018, in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Zevenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49391 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 augustus 2019, nr. PO/F&V/14560649, houdende regels voor de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2019–2020 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2019–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48199 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap