Uw zoekopdracht heeft 2299 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 februari 2020, tot wijziging van de begrenzing van de beperking in toegankelijkheid van een gebied ex artikel 2.5, Wet natuurbescherming gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9638 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van de directeur Staatsbosbeheer van 16 december 2019 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen bij Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70903 overig
 3. Interne regelingen Download icon PDF (41 kB)

  Ondermandaat- en subvolmachtbesluit Staatsbosbeheer 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70905 overig
 4. Convenanten Download icon PDF (14 kB)

  Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het zuidelijk IJsselmeergebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 69414 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Blankenburgverbinding, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2019 Staatscourant 2019, 69619 Rijkswaterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 november 2019, nr. WJZ/ 19230125, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming in verband met een aanpassing van de leges van de jachtakte en enkele verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65360 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 62602 Rijkswaterstaat
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving voornemen vaststelling projectplan Trintelzand B, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 58859 Rijkswaterstaat
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Definitieve besluiten Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58667 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving inspraaktermijn ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 55226 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland