Uw zoekopdracht heeft 321 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst van 10 oktober 2019, houdende instelling van de Maatschappelijke Adviesraad IND

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8040 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 2 februari 2020, nummer WBV 2020/4, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-02-2020 Staatscourant 2020, 6351 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 augustus 2019, nr. Min-BuZa.2019.4234-12, tot wijziging van de Regeling vrijstelling Rijksvisumwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2019, 48367 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overname-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018 (Trb. 2019, 64)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4087 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 januari 2020, nr. 2792646, tot het verlengen van het besluitmoratorium en het vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 7061 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 19 december 2019, Digijust nummer 2774990, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 71649 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 71828 Breda
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2019, nummer 2762502, houdende wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2019 Staatscourant 2019, 70093 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 16 december 2019, nummer 2771730, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdvijfenzestigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2019 Staatscourant 2019, 70092 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 november 2019, nr. Min-BuZa.2019.4457-29, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Haïtiaanse onderdanen voor de toegang tot Curaçao

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61445 Ministerie van Buitenlandse Zaken