Uw zoekopdracht heeft 309 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 augustus 2019, nr. Min-BuZa.2019.4234-12, tot wijziging van de Regeling vrijstelling Rijksvisumwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48367 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2020 van 18 augustus 2019, nummer 2019/1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 47253 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 juli 2019, nummer WBV 2019/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2019 Staatscourant 2019, 40593 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 juni 2019, nummer WBN 2019/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 en de Circulaire Buitenland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 35100 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers van 28 mei 2019, nummer 2019-017, tot intrekking van een aantal vervangingsbesluiten (Intrekkingsbesluit vervangingsbesluiten records COA 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 33731 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2019, 2019-0000077583, tot bijstelling van het quotum voor de Aziatische horeca, genoemd in artikel 3a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32754 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluitvorming Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan), Azerbeidzjaans (Iran) en Turkman (Irak)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26587 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wet geluidhinder, Hogere Grenswaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-05-2019 Staatscourant 2019, 26861 Haarlemmermeer
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie Kennisgeving ontwerp-vergunning wet natuurbescherming, Windpark De Pals, de bouw en exploitatie van 4 windturbines.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2019 Staatscourant 2019, 25757 Bladel
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (80 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 28 maart 2019, nummer WBN 2019/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2019 Staatscourant 2019, 17188 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)