Uw zoekopdracht heeft 449 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; ’s-Gravenhage, 16 oktober 2019 (Trb. 2019, 163)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2020, 8081 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 5400 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Fiscale gevolgen van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 1 februari 2020. (Besluit toelichting fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 6891 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 januari 2020, nr. IENW/BSK-2019/227524, houdende wijziging van de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen ten behoeve van de toepassing van het Luchtvaartprotocol van Kaapstad op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2020, 2460 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overname-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018 (Trb. 2019, 64)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4087 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 januari 2020, nr. 2792646, tot het verlengen van het besluitmoratorium en het vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 7061 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van 23 januari 2020, nr. 2020000099, houdende instelling van een Nationale Groep van het Permanent Hof van Arbitrage (Instellingsbesluit Nationale Groep Permanent Hof van Arbitrage)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 6326 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 januari 2020, nr. MINBUZA-2020-4834-8, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 5850 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 januari 2020, nr. 2019-0000507024, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 3073 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling van de implementatie van verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PbEU 2018, L 294)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 2791 Ministerie van Justitie en Veiligheid