Uw zoekopdracht heeft 417 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (57 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 februari 2020, nr. WJZ/19318049, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 11969 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020, 2020-0000009532, tot wijziging van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen in verband met de aanwijzing van de SVB als uitvoerder van de taken in verband met de meldplicht en nadere regels over de bescheiden op de werkplek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8612 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020, 2020-0000009531, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8613 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (139 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van (rijks)bestuur tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de meldingsplicht voor transnationale dienstverrichters en de perso

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2020 Staatscourant 2020, 1195 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59347 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 september 2019, nr. WJZ/19222728, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2019 Staatscourant 2019, 55362 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Centrale stemopneming Europees Parlementsverkiezing

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2019 Staatscourant 2019, 27805 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (35 kB)

  Toelatingscriteria EURES lid en partner, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2019 Staatscourant 2019, 25159 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (99 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 29 april 2019, nummer WBV 2019/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 24564 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot de werking en exploitatie van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk overschrijdt en de beheerder van dat net in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 21811 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat