Uw zoekopdracht heeft 720 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 6 februari 2020, nr. 2020-0000054176 tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (maximum lokaal hogere huursomstijging 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8556 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 18 december 2019, nr. 2019-0000636326 tot wijziging van de Woningwet, de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en Bijlage III bij het Besluit huurprijzen woonruimte (grensbedrag administratieve scheiding, huurverhogingspercentage 2020 en een technische wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 65927 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 26 november 2019, nr. 2019-0000628725 tot wijziging van de Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 (aanvraagvereisten verklaring tijdelijke huurwoningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 65038 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 6 november 2019, nr. 2019-0000581929 tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, tot vaststelling van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede tot wijziging van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61306 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (430 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2019, nr. 2019-0000545191 tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ter vervanging van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het accountantsprotocol

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 58145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53672 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Convenanten Download icon PDF (20 kB)

  Convenant volkshuisvesting Bonaire

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2019 Staatscourant 2019, 42906 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2019, nr. 2019-0000177630 tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur, de Regeling energieprestatievergoeding huur, het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (indexering per 1 juli 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2019 Staatscourant 2019, 21923 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie, van 8 maart 2019, nr. MA/2019-060/UP, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 19675 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 20 maart 2019, nr. MA/2019-061/UP, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen van de administratieve ondersteuning van de huurcommissie (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 19676 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties