Uw zoekopdracht heeft 2276 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid gemeentefonds 2018, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 6837 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2018, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 6839 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Vergunningen Download icon PDF (9 kB)

  Melding door de Kansspelautoriteit in het kader van artikel 30q, vijfde lid, van de Wet op de kansspelen in verband met een wijziging van de te naam stelling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2020 Staatscourant 2020, 4736 Kansspelautoriteit
 4. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Opgave preventieve gemeenten en gemeenschappelijke regelingen begrotingsjaar 2020, Zuid-Holland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 2216 Zuid-Holland
 5. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling betreffende wijzigingen in de convenanten tussen het Ministerie van Financiën en andere departementen met betrekking tot de Belastingdienst/Douane

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2020 Staatscourant 2020, 25 overig
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling d.d. 30 december 2019, van het cameraplan voor 2020, vereist op grond van artikel 29a van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 66183 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (72 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 18 december 2019 tot vaststelling van het Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70716 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Intrekking diverse besluiten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 66177 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2019, houdende regels betreffende beschikkingen onderscheidenlijk besluiten tot openbaarmaking van wegens opzettelijk medeplegen aan een beroepsbeoefenaar opgelegde vergrijpboeten (Regeling openbaarmaking vergrijpboeten)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2019 Staatscourant 2019, 68169 Ministerie van Financiën
 10. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (45 kB)

  Gemeenschappelijke regeling GBLT

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2019 Staatscourant 2019, 69647 Zwolle