Uw zoekopdracht heeft 1200 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Toeslagen. Verzamelbesluit Toeslagen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 70486 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2019, nr. 2019-0000672681, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 69762 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2019, nr. 2019-0000473424, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering topinkomens met ingang van 1 januari 2020 (Beleidsregels WNT 2020).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 61363 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2019, nr. 2019-0000552081, houdende wijziging van de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting in verband met vaststelling van de maximale bezoldigingen voor 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2019 Staatscourant 2019, 59565 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 20 augustus 2019 (DJZ 2019-124350), houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Financiën (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2019 Staatscourant 2019, 47190 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 augustus 2019, nr. 2019-0000416437, houdende vaststelling van het Controleprotocol Wet normering topinkomens 2019 (Regeling Controleprotocol WNT 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 44426 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2019 ‘Gevolgen van wisselende inkomsten voor werknemers met een arbeidsbeperking’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 30148 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019, nr. 2019-0000050552, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2019 Staatscourant 2019, 20730 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2019, nr. 2019-0000088581, tot wijziging van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES, de Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES en het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES (verhoging salarissen 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 11995 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (71 kB)

  Advies Raad van State betreffende ontwerpbesluit houdende regels in verband met de vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Besluit beslagvrije voet)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 8619 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid