Uw zoekopdracht heeft 914 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Beëindiging PV erkenning Energy Exchange Enablers B.V., Tennet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Staatscourant 2020, 4972 TenneT
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2020, nr. 2020-0000005885, inzake de implementatie van richtlijn nr. 2018/131 van de Raad van 23 januari 2018 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) tot wijziging van Richtlijn 2009/13 overeenkomstig de door de Internationale Arbeidsconferentie op 11 juni 2014 goedgekeurde wijzigingen aan het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 (PbEU L 2018, L22)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5578 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen aan de NIWO (Besluit vergoedingen NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69735 overig
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart in verband met het stellen van regels omtrent de registratie van gegevens van opvarenden van passagiersschepen ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2109

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 70172 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (59 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 11 december 2019, nr. ILT-2019/60270, houdende regels tot vaststelling van boetebedragen voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet begaan door personen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, onder a, van die wet (Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 70272 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 5 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/250556 tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport in verband met de verhoging van twee subsidieplafonds voor 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 67313 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (79 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 november 2019, nr. IENM/BSK-2019/234370, tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen vanwege vrachtschepen voor het vervoer van meer dan 12 industrieel personeel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61390 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juli 2019, nr. IENW/BSK-2019/136512, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 37837 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31743 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/58049, tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en - innovaties in transport in verband met de aanvraagperiode 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22254 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat