Uw zoekopdracht heeft 35 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2018 Staatscourant 2018, 1248 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2017, nr. 2017-0000424224, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst per 1 oktober 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2017 Staatscourant 2017, 50484 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzingsbesluit toestaan pleziervaart deel Maashaven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2017 Staatscourant 2017, 42541 overig
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Vrouwenpolder, Strand Vrouwenpolder 80 (Veerse Dam) OMGEVINGSVERGUNNING SPEELVOORZIENING

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2015 Staatscourant 2015, 21885 Veere
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Zoutelande, Duinweg 36 Uitgebreide Omgevingsvergunning

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2015 Staatscourant 2015, 20674 Veere
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2015 Staatscourant 2015, 16156 Rijkswaterstaat
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (9 kB)

  Advies Raad van State betreffende enkele wijzigingen van een tweetal algemene maatregelen van bestuur onder de Drank- en Horecawet en van een algemene maatregel van bestuur onder de Tabakswet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2015 Staatscourant 2015, 5280 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vastgesteld bestemmingsplan ‘TOP-locatieTermunterzijl’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 31002 Delfzijl
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Aanvraag vergunning voor verrichten handelingen Antarctisch gebied, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-05-2014 Staatscourant 2014, 13356 Rijkswaterstaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Definitief besluit Wet bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2014 Staatscourant 2014, 668 Rijkswaterstaat